Konut İşyeri Trafik Seyehat Dask Teklifi Almak İstiyorum

Canlı Destek

Yanlış Sigorta Uygulamaları

Yanlış Sigorta Uygulamaları

SİSBİS Nedir?

Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi (SİSBİS), Üçüncü şahıslardan ve sigorta şirketlerinden sağlanan "yanlış sigorta uygulamaları" ve sigorta suistimaline konu olabilecek verilerin tutulduğu merkezi bir veri tabanıdır.

SİSBİS oto, sağlık, hayat ve diğer tüm sigorta dallarını kapsar.

SİSBİS'in Amacı Nedir?

Sigorta Şirketleri İçin;

 • Sahtekarlık ilave maliyetinin azaltılması.
 • Risklerin teminat kapsamına alınıp alınmaması.
 • Risklerin fiyatlanması konusunda daha doğru karar alma imkanı sağlaması.

Sigortalılar İçin;

 • Dürüst sigortalının haklı menfaatlerinin korunması.
 • Prim maliyetlerinin düşürülmesi.

Sigorta Şirketlerinin Paylaşabileceği Sigorta Sahtekarlığı Durumu Örnekleri

 • Mahkemede karara bağlanmış suistimal durumları.
 • Savcılık soruşturmasına konu hasar başvuruları durumları.
 • Şirketçe ortaya çıkarılan suistimal durumlarında sigortalıdan feragatname alındığı durumlar.
  • Sahte Belgeli hasar başvuruları.
  • Gerçek dışı beyana dayalı şüpheli hasar başvuruları.
  • Hasardan sonra poliçe düzenlenmesi durumu.
 • Sahte hasar şüphesi ile reddedilen ve sigortalının şirketi dava ettiği durumlar. Alkollü araç kullanımına ilişkin durumlar (Alkollü araç kullanımı nedeniyle reddedilen durumlarda Sürücü riski bilgileri paylaşımı).
 • Sürücü Bilgilerine İlişkin durumlar, (Yetersiz Sürücü belgesi nedeniyle reddedilen durumlarda sürücü riski bilgileri paylaşımı).
 • Şirketlerin Sahtekarlık Şüphesiyle ek araştırma gereksinimi duyduğu durumlar.

Yanlış Sigorta Uygulamaları Bilgilendirmesi Hakkında

Sigortalı/Sigorta Ettiren/lehdar/Hak Sahibi sıfatına haiz olduğunuz sigorta ilişikisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.


Budems Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.-Ait tüm haberlere buradan ulaşabilirsiniz
Kasko Sigortası Teklif Al
Konut Sigortası Teklif Al
Sağlık Sigortası Teklif Al
Trafik Sigortası Teklif Al
Seyehat Sigortası Teklif Al
Bireysel Emeklilik Sigortası Teklif Al
Duyurulardan haberdar olmanız için e-posta adresinizi ekleyin...
www.budemssigorta.com © 2014 - 2020 Tüm Hakkı Saklıdır. Budems Sigorta A.Ş. Bir Budems Holding İştirakidir.