Konut İşyeri Trafik Seyehat Dask Teklifi Almak İstiyorum

Canlı Destek

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat sigortası, ticari malların ithal ve ihraç edilmesi veya yurt içinde taşınması esnasında uğrayacağı zararlara karşı, sigortalının mal üzerindeki para ile ölçülebilir menfaatini, poliçede yazılı teminatlar ve özel şartlar dahilinde temin eden bir sigorta türüdür.

Emteanın; satıcısı, alıcısı veya taşınan emteada menfaat ilişkisi olan herkes sigorta yaptırabilir.

Taşımanın yapılacağı araç türüne göre değişmekle beraber, genel olarak emtia nakliyatı sigorta teminatlarını 3 başlık altında toplamak mümkündür :

    a) Tam Ziya
    b) Dar Teminat
    c) Geniş Teminat

    a) Tam Ziya Teminatı : En dar teminat türüdür. Dolayısıyla en düşük fiyatla temin edilir. Yükü taşıyan aracın fiilen ve mutlak surette, tamamen hasarlanması sonucunda, taşınan malların fiilen ve tamamen hasarlanması durumunu teminat altına alınır.
( Örnek : Bir geminin tamamen batması, bir uçağın düşerek infilak etmesi vs. gibi haller )

    b) Dar Teminat : Dar Teminat, taşımanın yapıldığıi aracın hasarlanması sonucu, taşınan değerlerin zarar görmesi halini temin etmektedir. Taşıma yapilan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber, teminat kapsamı değişmemektedir. Dar teminat, karayolunda kamyon klozu, demiryolunda demiryolu klozu, denizyolunda ise ( C ) klozu veya FPA (Free Particular Avarage) teminati adlarini almaktadir.
Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması mümkün olmamaktadır.

    c) Geniş Teminat : Geniş teminat kapsamında ise aşağıda bahsedileceği gibi istisna edilen bazı hususlar belirtilir ve bunun dışında kalan tüm haller sigorta teminatı kapsamında sayılır. Geniş teminat kara ve denizyolunda İnstitute Cargo Clauses ( A ) veya All Risks, havayolunda ise Institute Cargo Clauses ( Air ) adı altında verilmektedir.

Satın alınacak teminat türüne göre nakliyesi yapılacak mallar başlıca şu rizikolara karşı teminat altına alınmaktadır:

 • Nakil vasıtasının batması, raydan çıkması, çarpması, çarpışması, devrilmesi ve yanması, 

 • Yangın, infilak,

 • Deprem ve volkanik rizikolar,

 • Deniz veya yağmur suyu ile ıslanma,

 • Çalınma, aşırma, eksik çıkma, teslim edilmeme,

 • Kırılma,

 • Fırtına,

 • Denize atma

 • Müşterek avarya- Dalgalar tarafından denize sürüklenme

 Nakliyat Sigortası'nın teminat kapsamı dışında kalan haller ise şunlardır;

 • Sigortalının kasdı, hilesi, kötü niyeti,

 • Sigortalı emteanın doğasından kaynaklanan akma, hacim ve ağırlık kayıpları,

 • Yetersiz ve uygunsuz ambalaj, yanlış istifleme,

 • Emteanın kendi ayıbından kaynaklanan hasarlar,

 • Her türlü gecikme hasarı,

 • Nükleer ve atomik rizikolar,

 • Nakil vasıtasının taşınan yüke ve yola elverişsiz olması,

 • Harp, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri (ek primle teminata dahil edilebilir)

Bu Kategorideki Diğer Ürünler
Nakliyat Sigortaları
Nakliyat Sigortaları

Budems Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.-Ait tüm haberlere buradan ulaşabilirsiniz
Kasko Sigortası Teklif Al
Konut Sigortası Teklif Al
Sağlık Sigortası Teklif Al
Trafik Sigortası Teklif Al
Seyehat Sigortası Teklif Al
Bireysel Emeklilik Sigortası Teklif Al
Duyurulardan haberdar olmanız için e-posta adresinizi ekleyin...
www.budemssigorta.com © 2014 - 2020 Tüm Hakkı Saklıdır. Budems Sigorta A.Ş. Bir Budems Holding İştirakidir.